MHP 12 Eylül 2010 Referanduma Hayır Kampanyası - Adana - Akçatekir
Miting Konuşmaları
Twitter