Silahları gömmek mi? Silah tutan eli kırmak mı?
Güncel Mikrofon
Twitter