Akademisyene bağır, Zana'yı saraya çağır!
Metin Özkan'ın Kaleminden
Twitter