KANDIRILDIK DİYENLER DİN İLE KANDIRIYOR!
Metin Özkan'ın Kaleminden
Twitter